Tabernacle Dance Ministries

Tabernacle Dance Ministries

Tabernacle Dance Ministries, Dansen voor God

De Tabernacle Dance Ministries (TDM) is de dans-afdeling van de gemeente Tabernacle of Faith & Love Ministries onder leiding van Apostel Eric Tjin Kon Kiem. Hun visie is om het lichaam van Christus te bemoedigen, op te bouwen en hen te zegenen door middel van dans. Zij willen ook dansers trainen op praktisch gebied en middels Bijbels onderricht, zodat ook zij deze bediening op een adequate manier kunnen uitoefenen. Ook om de eenheid te stimuleren onder de dansers in Suriname en om de plaats van de mannen in deze bediening te herstellen.
Zij willen dit bereiken door middel van verschillende opleidingen (theorie en praktijk), fellowship dagen, dans kampen, dansvoorstellingen en conferenties. Tabernacle Dance Ministeries was voorheen Tabernacle Dancers. Zij hebben altijd verschillende stijlen gedanst, omdat zij geloven dat zij het maximale dat de Heer heeft geplaatst in ons moeten gebruiken. Het is ook een feit dat wanneer mensen iets zien of horen in hun eigen taal of cultuur, het hen eerder aanspreekt dan het westerse dat meestal gepresenteerd wordt.

Share This Work

Related Works